Let’s party with the Yo-kai.¬†These are fun & free printable Yo-kai watch cupcake toppers for your upcoming party. These cupcake toppers have 8¬†different Yo-kai designs with some color variations. The cupcake toppers include Yo-kai characters Jibanyan, whisper, Noko, Peck Pocket, Komasan, Komajiro and the Yo-kai watch . These work great for a anime party, Yo-Kai